Foreign Affairs and International Trade CanadaSymbol of the Government of Canada
English / Français Home Contacteer ons Help Zoek canada.gc.ca Canada International

Canadian youth interested in going to Belgium under the working holiday programme are invited to consult the pages of the Consulate-General of Belgium in Montreal, which is in charge of the programme.

Canadian youth interested in going to a European country other than Belgium under the working holiday programme, should check out the the Youth on the Move site, where the different possibilities are compiled.

European youth interested in going to Canada for a working holiday should visit the section "Coming to Canada?" on the Youth on the Move site.

Werkvakantieprogramma Canada-BelgiŽ : veelgestelde vragen

> Welke doelstellingen heeft het nieuwe Werkvakantieprogramma (WVP)?
> Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?
> Voor te leggen documenten?
> Bij wie moet de aanvraag worden ingediend en wat is de termijn van de behandeling?
> Zijn er dossierkosten?
> Is een medisch onderzoek verplicht?
> Kan ik naar Canada reizen terwijl de aanvraag voor een werkvergunning nog loopt bij de Ambassade van Canada?
> Kan ik in Canada blijven nadat de werkvergunning is verlopen?
> Is het mogelijk om verschillende reizen te maken met deze overeenkomst?
> Kan ik vrijwilligerswerk doen?
> Kan ik als au pair werken in Canada?
> Kan ik tijdens de reis stappen doen om definitief naar Canada te emigreren?
> Kan ik tijdens het WVP taallessen of avondschool volgen?
> Richt deze overeenkomst zich tot Belgische studenten die hun universitaire studies in Canada willen voortzetten?
> Hoe werk vinden in Canada?
> Hoeveel bedraagt het minimumloon in Canada?
> Zijn er in Canada zaken die bijzondere aandacht verdienen bij het solliciteren naar een baan?
> Hoe huisvesting vinden in Canada?
> Welk type verzekering moet ik afsluiten om naar Canada te vertrekken?
> Is taalkennis vereist om te kunnen werken in Canada? Waar kan men Engelse of Franse lessen volgen?

Welke doelstellingen heeft het nieuwe Werkvakantieprogramma (WVP)?

Het Werkvakantieprogramma streeft naar vereenvoudigde en verbeterde administratieve procedures voor jongeren die naar een vreemd land reizen en er verblijven om de cultuur en de samenleving beter te leren kennen, en dit onder andere door er te werken. Canada en BelgiŽ hebben deze overeenkomst gesloten om de jeugdmobiliteit tussen beide landen te bevorderen. In 2007 kunnen 400 Belgen en 400 Canadezen hiervan gebruik maken.

Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

 • tussen 18 en 30 jaar oud zijn ten tijde van de indiening van de aanvraag;
 • de Belgische nationaliteit bezitten en woonachtig zijn in BelgiŽ op de datum van indiening van de aanvraag;
 • in het bezit zijn van een geldig Belgisch paspoort voor de duur van het verblijf;
 • nog niet deelgenomen hebben aan een vorig WVP;
 • beschikken over een minimum aan financiŽle middelen (700 Euro per maand) voor de eerste drie (3) maanden van het verblijf;
 • een verzekering afsluiten die alle risico's, inclusief arbeidsongevallen, en de gezondheidszorg, inclusief hospitalisatie en repatriŽring, dekt en die geldig is voor de duur van het verblijf (het wordt ten stelligste aangeraden om af te wachten of de Ambassade uw dossier goedkeurt alvorens een verzekeringscontract te ondertekenen);
 • het voor de visumambtenaar aannemelijk maken dat het vakantie houden in Canada het hoofddoel en de mogelijkheid er te werken van bijkomstige aard is;
 • bereid zijn eventuele dossierkosten te betalen. Momenteel zijn er geen dossierkosten. Gelieve deze website te raadplegen voor bijgewerkte informatie wanneer u uw aanvraag indient.

Voor te leggen documenten?

De kit met aanvraagdocumenten is beschikbaar in het Engels en het Frans. Eenmaal de aanvraag gedaan, gebeurt alle correspondentie in de taal waarin u de aanvraag hebt gedaan. De aanvraagkit bevindt zich op de site van de Ambassade van Canada in Parijs.

U moet de volgende documenten uit de aanvraagkit indienen:

 • een correct ingevuld, getekend en gedateerd formulier;
 • 4 recente pasfoto's (gekopieerde of gescande foto's worden niet aanvaard) ;
 • fotokopie van de identificatiepagina's van het Belgisch paspoort (naam, voornaam, geboortedatum- en plaats, uitgifte- en vervaldatum van het paspoort). OPGELET: het paspoort moet geldig zijn voor de duur van het verblijf in Canada. Stuur geen origineel paspoort op ;
 • fotokopie van uw Belgische identiteitskaart ;
 • curriculum vitae;
 • bewijs van solvabiliteit voor de eerste drie maanden (a rato van 700 euro per maand);
 • motivatiebrief (redenen en duur van het verblijf, geplande reisweg, enz.).

Bij uw aankomst in Canada moet u het bewijs kunnen voorleggen dat u een verzekering hebt afgesloten die alle risico's, inclusief arbeidsongevallen, en de gezondheidszorg, inclusief hospitalisatie en repatriŽring, dekt. U dient geen verzekering af te sluiten alvorens u uw werkvergunning hebt gekregen.

Bij wie moet de aanvraag worden ingediend en wat is de termijn van de behandeling?

U moet uw volledig aanvraagdossier overmaken aan de Visum- en Immigratiedienst (Service Visas et Immigration) van de Ambassade van Canada in Parijs, ofwel via de post, ofwel biedt u zich persoonlijk met uw dossier aan bij de Ambassade in Parijs.

Via de post:

U kunt uw volledig dossier opsturen naar het volgende adres: Service Visas et Immigration de l'Ambassade du Canada, 37, avenue Montaigne 75008 Paris, France. Na ontvangst van het volledig dossier kan de behandeling voor de aanvraag van een tijdelijke werkvergunning 3 tot 8 weken bedragen. De Ambassade beantwoordt geen enkele correspondentie voor het verstrijken van de termijn van 8 weken.

OPGELET: Elk onvolledig dossier zal ongelezen worden teruggestuurd.

Zich persoonlijk aanbieden

U kunt zich met uw volledig dossier aanbieden bij de Service Visas et Immigration, Ambassade du Canada, 37, avenue Montaigne 75008 in Parijs, Frankrijk, en dit van maandag tot vrijdag tussen 8.30 en 11.00 uur, uitgezonderd feestdagen (raadpleeg de web site van de ambassade te Parijs voor sluitingsdagen). De werkvergunning kan nog dezelfde dag worden uitgereikt wanneer het persoonlijk op de Ambassade ingediend dossier volledig is en er geen bijkomende stappen moeten worden ondernomen. Al naargelang de drukte kan de wachttijd tot drie uur bedragen.

Opgelet:

 • Het is niet mogelijk een afspraak te nemen bij de ambassade voor dergelijke aanvragen.
 • De aanvragen worden behandeld volgens het principe 'eerst gearriveerd, eerst behandeld', en niet volgens uw vertrekdatum.
 • De Ambassade van Canada in Brussel behandelt geen enkel aspect van de aanvraag.

Zijn er dossierkosten?

Momenteel zijn er geen dossierkosten. Gelieve deze website te raadplegen voor bijgewerkte informatie.

Is een medisch onderzoek verplicht?

Als u van plan bent in de gezondheidszorg of met kleine kinderen te werken, bijvoorbeeld als onderwijzer, huishoudhulp of in de kinderopvang, bent u verplicht een medisch onderzoek te ondergaan bij een door ons aangewezen geneesheer. Wij sturen u het formulier en de instructies voor dit medisch onderzoek op, samen met de lijst van aangewezen geneesheren in BelgiŽ.

Kan ik naar Canada reizen terwijl de aanvraag voor een werkvergunning nog loopt bij de Ambassade van Canada?

Neen. U moet een tijdelijke werkvergunning hebben alvorens te kunnen vertrekken.

Kan ik in Canada blijven nadat de werkvergunning is verlopen?

Om te werken

Indien een werkgever in Canada u voorstelt om de overeenkomst te verlengen of te vernieuwen, moet hij dit voorstel bevestigen bij Service Canada. Deze bevestiging kan slechts worden verkregen na een evaluatie van de Canadese arbeidsmarkt en het profiel van de job. Indien Service Canada dit voorstel bevestigt, kunt u de reglementaire stappen doen om een arbeidsvergunning te verkrijgen. Voor meer informatie in het Engels of in het Frans

Om te studeren

Indien u uw verblijf in Canada wilt verlengen om te studeren, moet u een aanvraag tot wijziging van uw statuut indienen bij het centrum dat de aanvragen behandelt, in Vegreville, en dit minstens 30 dagen voor uw vergunning verloopt. Voor meer informatie in het Engels of in het Frans.

Als toerist

Indien u als toerist langer in Canada wilt blijven, moet u een aanvraag tot verlenging van uw statuut indienen bij het centrum dat de aanvragen behandelt, in Vegreville, en dit minstens 30 dagen vůr uw vergunning verloopt. Voor meer informatie in het Engels of in het Frans

Is het mogelijk om verschillende reizen te maken met deze overeenkomst?

Neen. Met deze overeenkomst kan men slechts ťn enkele keer een werkvergunning krijgen.

Kan ik vrijwilligerswerk doen?

Ja, u kunt vrijwilligerswerk doen tijdens uw verblijf in het kader van het WVP.

Kan ik als au pair werken in Canada?

Ja, u kunt werken als huishoudhulp of kinderverzorg(st)er in Canada, op voorwaarde dat u een medisch onderzoek hebt ondergaan bij een door onze diensten aangewezen geneesheer. De instructies betreffende de te volgen stappen krijgt u toegestuurd van het visumkantoor zodra uw aanvraag voor een werkvergunning is ontvangen.

Kan ik tijdens de reis stappen doen om definitief naar Canada te emigreren?

Ja, indien u een tijdelijke werkvergunning krijgt in het kader van deze overeenkomst kunt u een permanente verblijfsaanvraag indienen tijdens uw verblijf in Canada.

Let wel:

 • de tijdelijke werkvergunning is geen etappe in de procedure voor een permanente immigratie;
 • de aanvraag voor een permanente immigratie moet worden ingediend bij een bureau van de Canadese immigratiedienst gevestigd buiten het Canadese grondgebied;
 • u moet Canada verplicht verlaten na het verlopen van uw werkvergunning (de overeenkomst voorziet niet in de mogelijkheid om de vergunning te verlengen om de nodige stappen te zetten voor een permanente immigratie);
 • er wordt geen werkvergunning in het kader van het WVP uitgereikt aan iemand die voordien al een permanente immigratie-aanvraag heeft ingediend.

Opmerking: Het is niet de bedoeling van het Werkvakantieprogramma om jongeren in Canada te laten werken in afwachting van een permanente verblijfsvergunning.

Kan ik tijdens het WVP taallessen of avondschool volgen?

Ja, het moeten echter deeltijdse lessen zijn en ze moeten worden gezien als een persoonlijke verrijking.

OPGELET: U kunt geen lessen volgen in het kader van een universitaire opleiding.

Opmerking: U kunt in het kader van het WVP gedurende een korte periode, te weten minder dan zes (6) maanden, taallessen volgen.

Richt deze overeenkomst zich tot Belgische studenten die hun universitaire studies in Canada willen voortzetten?

Neen, dit programma richt zich niet tot jongeren die in Canada willen studeren in het kader van een interuniversitaire overeenkomst of als regelmatig student die een Canadees diploma willen behalen. Deze studenten moeten een studievergunning hebben. Voor meer informatie: www.edu-canada.gc.ca en de website van de ambassade van Canada in Brussel.

Informatie over de arbeidsmogelijkheden in Canada voor buitenlandse studenten en hun partner vindt u in het Engels en het Frans.

Hoe werk vinden in Canada?

De Ambassade mag geen werkaanbiedingen geven. Er bestaan echter verschillende manieren om werk te vinden in Canada. U kunt zelf de nodige stappen doen of een beroep doen op Belgische organisaties die zijn gespecialiseerd in jongerenmobiliteit.

Hoeveel bedraagt het minimumloon in Canada?

Het minimumloon in Canada varieert naargelang de provincie en het gebied tussen 6,50 en 8,5 CAD per uur. Voor meer informatie: consulteer www.mesdroits.ca/Remuneration/Salaire+minimum.htm en www.rhdsc.gc.ca

Zijn er in Canada zaken die bijzondere aandacht verdienen bij het solliciteren naar een baan?

Ja, in Canada is het niet gebruikelijk om een pasfoto bij het CV te voegen. Om enige discriminatie bij een aanwerving te vermijden mag een werkgever trouwens niet vragen naar persoonlijke gegevens, zoals leeftijd, geslacht en burgerlijke stand van de kandidaat/kandidate.

Bij een sollicitatie is het aangeraden om de nadruk te leggen op uw beroepservaring en uw verworven vaardigheden, veeleer dan op uw opleiding.

Vergeet niet de gelijkstelling van uw diploma's te vermelden. Voor meer informatie

Hoe huisvesting vinden in Canada?

De Ambassade mag geen info over huisvesting verstrekken. Er bestaan echter verschillende manieren om zelf een verblijfplaats te vinden in Canada.

Hier vindt u enkel pistes die u kunt onderzoeken:

 • Advertenties in Canadese dagbladen. (lijst met dagbladen per provincie en per gebied)
 • Studentenkranten
 • Gezamenlijk huren: als u met uw favoriete internet-zoekmotor zoekt naar de term 'colocation' in combinatie met 'Canada' en naar 'roommates' in combinatie met 'Canada', vindt u zonder twijfel links naar organisaties die daarin actief zijn.
 • Jeugdherbergen
 • Studentenresidenties op universiteitscampussen. De meeste studentenresidenties op de universiteitscampussen bieden verblijfplaatsen aan in de zomer, van mei tot augustus.

Welk type verzekering moet ik afsluiten om naar Canada te vertrekken?

De Ambassade mag geen namen van aanbieders van verzekeringspolissen communiceren.

De kosten voor medische verzorging of opname in een ziekenhuis in Canada kunnen bijzonder hoog uitvallen voor een buitenlander.

Win hierover inlichtingen in bij het ziekenfonds, verzekeringsmaatschappij of reisagent. Bekijk aandachtig het toepassingsgebied van de dekkingen en check of ze voldoen aan de voormelde vereisten. Controleer ook de geldigheidsduur van de polis en verleng deze eventueel door een bijpremie te betalen.

U moet een verzekering afsluiten die:

 • alle risico's dekt, inclusief arbeidsongevallen, en de gezondheidszorg, inclusief hospitalisatie en repatriŽring;
 • geldt voor het hele Canadese grondgebied (vermelding Noord-Amerika, Canada/USA of de hele wereld) en
 • voor de reŽle en totale duur van uw verblijf in Canada.

OPGELET: Bij uw aankomst in Canada moet u de visa-ambtenaren het bewijs kunnen voorleggen dat u een verzekering hebt afgesloten.

Is taalkennis vereist om te kunnen werken in Canada? Waar kan men Engelse of Franse lessen volgen?

U hoeft niet tweetalig Engels-Frans te zijn om in Canada te werken. Naargelang van de streek en/of de provincie kan uw werkgever echter eisen dat u Engels en/of Frans beheerst.

Opmerking: Meestal is goede kennis van Engels en Frans een grote troef bij het zoeken naar een baan in Canada.

Links naar taalscholen in Canada